Oplossingentabel

Voorkomen
Beperken
Beschermen
Automatisatie
werkprocessen
Bedieningssystemen van arbeidsmiddelen zijn duidelijk zichtbaar
Draag tijdens het werken met machines adequate persoonlijke beschermingsmiddelen
Arbeidsmiddelen beveiligen en in een goede conditie houden
Bedieningssystemen van arbeidsmiddelen zijn alleen bewust in te schakelen.
 
Risicobeoordeling uitvoeren door een deskundige 
Werk- en onderhoudspunten zijn goed verlicht
 
Zorg ervoor dat snoeren en kabels geen struikelgevaar opleveren
 

Bedrijfsinventaris is stabiel en stevig

Voorkom het dragen van sieraden
Taakroulatie
 
Voorkom loshangend langhaar, kledingstukken en veters
Verstelbare
machines
 

Ruim gereedschap na gebruik schoon en droog op

 
Werkplek
Individualisatie
 
laatste wijziging: 23-03-2011