Home > Arbeidsrisico's > Machineveiligheid
 

Machineveiligheid

Werken met machines kent vele risico's voor de gezondheid van de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan het snijden aan scherpe machineonderdelen, het worden geraakt door bewegende/draaiende onderdelen, of het bekneld raken of worden geplet door zware apparatuur. Ook kunnen deeltjes wegvliegen of gassen, stoffen of dampen ontsnappen. Verder kan een onjuist ingestelde of opgestelde apparatuur gevaar opleveren bijvoorbeeld door verhitting bij overbelasting of kantelen van een machine.
Voor apparaten, gereedschappen en installaties die op de werkplek worden gebruikt, geldt de Europese richtlijn arbeidsmiddelen, die is opgenomen in het arbobesluit. Daarin staat dat deze arbeidsmiddelen geen gevaar mogen opleveren voor de werknemers.
Daarom moeten werkgevers alle arbeidsmiddelen periodiek laten keuren. Alle machines die zijn gebouwd na 1995 moeten voldoen aan de Europese machinerichtlijn en het Warenwetbesluit machines.
Het Warenwetbesluit machines geeft aan dat een machine bij normaal gebruik geen gevaar mag opleveren voor de veiligheid of gezondheid van de mensen in zijn omgeving. De machine moet juist zijn geïnstalleerd en onderhouden. De veiligheid van deze machines wordt aangetoond door de CE-markering.
 
laatste wijziging: 15-03-2011