Een goed instrument dat gebruikt kan worden voor de voorlichting over veilige werkwijzen, goede praktijken of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn PIMEX-films.

In 2006 is voor de branche voor schoenherstellers als voorlichtingsmateriaal een PIMEX-film opgesteld met als titel 'Schuren met verstand'.
De PIMEX-film is in te zien via de volgende links:
www.arbo.nl/clipotheek/schadelijke-stoffen
www.schoentechniekveilig.nl/authorized/Voorlichtingsmateriaal.aspx.