Praktijkrichtlijnen geven richtlijnen om blootstelling aan lijmen te beperken en kunnen gebruikt worden als instrument voor voorlichting over veilige werkwijzen. Voor de schoenherstellers is in het kader van het VASt-traject (Versterking Arbobeleid Stoffen) de praktijkrichtlijn 'Verstandig omgaan met je huid' opgesteld.

De praktijkrichtlijn is in te zien via de volgende link: www.schoentechniekveilig.nl/authorized/Voorlichtingsmateriaal.aspx.