Praktijkrichtlijnen geven richtlijnen om blootstelling aan lijmen te beperken en kunnen gebruikt worden als instrument voor voorlichting over veilige werkwijzen. Voor de schoenherstellers is in het kader van het VASt-traject (Versterking Arbobeleid Stoffen) de praktijkrichtlijn 'Minderblootstelling aan oplosmiddelen: een haalbare kaart' opgesteld.

De praktijkrichtlijn is in te zien via de volgende link www.schoentechniekveilig.nl/authorized/Voorlichtingsmateriaal.aspx.