Door het nemen van de volgende maatregelen kan de gezondheidsbelasting tijdens lijmen beperkt worden:

Oplossing bij doelvoorschrift Arbobesluit 2007 artikel 4.3 en 4.6: gevaarlijke stoffen