Door het nemen van de volgende maatregelen kan stofbelasting tijdens schuren beperkt worden:

Verminder de bloostelling aan fijnstof bij schuren door:
 
Oplossing bij doelvoorschrift Arbobesluit 2007 artikel 4.3 en 4.6: gevaarlijke stoffen.