Als er geen mogelijkheid is een gevaarlijke stof te vervangen door een ander, minder gevaarlijke stof moet geprobeerd worden de werknemer tegen een mogelijke blootstelling te beschermen door:
- het aanbieden van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's);
- voorlichting en controle van het juiste gebruik van de PBM's;
- werkinstructies die gestandaardiseerde en duidelijke beschrijvingen van de meest veilige werkmethode geven.
Voor meer specifieke maatregelen wordt verwezen naar de tool "Schoentechniek Veilig" te gebruiken via www.schoentechniekveilig.nl/authorized/Homebinnen.aspx. Hier worden per risico te nemen maatregelen weergegeven.
Voor meer algemene maatregelen wordt verwezen naar de goede praktijken "Lijmen met verstand", "Schuren met verstand", "Minder blootstelling aan oplosmiddelen: een haalbare kaart" en "Verstandig omgaan met je huid", die evenals in de tool vermeld staan.
Verder wordt voor algemene maatregelen verwezen naar de "Code van de orthopedisch schoentechnicus", te vinden op www.hba.nl.
Een goed instrument dat gebruikt kan worden voor de voorlichting over veilige werkwijzen, goede praktijken of gebruik van PBM's zijn PIMEX-films.
De volgende PIMEX-films zijn ontwikkeld voor de schoenherstellers; 'Efficiënt gebruik van lijmafzuiging", "Schuren met verstand' en "Schoonmaken met perslucht".
PIMEX-films zijn onder ander te vinden op www.arbo.nl/clipotheek/schadelijke-stoffen of via www.schoentechniekveilig.nl/authorized/Voorlichtingsmateriaal.aspx.