Als er geen mogelijkheid is een gevaarlijke stof te vervangen door een andere, minder gevaarlijke stof moet geprobeerd worden het risico op een mogelijke blootstelling te verminderen door:
- de concentratie van de stof zo gering mogelijk te houden (afzuiging of ventilatie);
- de werknemer zo min mogelijk met de stof te laten werken, dus de frequentie van de omgang met de stof reduceren, bijvoorbeeld door taakroulatie;
- de duur van de werkzaamheden zo kort mogelijk te houden.
Het CEFIC heeft een database met bronnen voor (alternatieve) procescondities (OC: Operational Conditions) opgesteld. Het aanpassen van de procescondities in een bedrijf kan interessant zijn met het oog op het vervangen van een bepaalde stof. Deze is te vinden onder www.cefic.org/files/downloads/RMM%20Library%20.xls (engels).
Bij het inrichten van nieuwe werkplekken zal er na moeten worden gegaan of er ventilatie nodig is en aan welke voorwaarden deze moet voldoen.
Voor meer specifieke maatregelen wordt verwezen naar de tool "Schoentechniek Veilig" te gebruiken via www.schoentechniekveilig.nl/authorized/Homebinnen.aspx. Hier worden per risico te nemen maatregelen weergegeven.
Voor meer algemene maatregelen wordt verwezen naar de goede praktijken "Lijmen met verstand", "Schuren met verstand", "Minder blootstelling aan oplosmiddelen: een haalbare kaart" en "Verstandig omgaan met je huid", die evenals in de tool vermeld staan.

Verder wordt voor algemene maatregelen verwezen naar de "Code van de orthopedisch schoentechnicus", te vinden op www.hba.nl.