Om het risico van blootstelling aan een gevaarlijk stof te voorkomen heeft de hoogste prioriteit deze te vervangen door een minder gevaarlijke stoffen of de stof alleen toe te passen in gesloten systemen. Om op een efficiënte en gestructureerde manier te werk te kunnen de mogelijkheden tot vervanging van gevaarlijke stoffen geëvalueerd worden volgens de Leidraad Substitutie, te vinden op:
www.tno.nl/downloads/0289_TNO_IBSISIS_2_HR.pdf.

Het CEFIC heeft een database met bronnen voor (alternatieve) procescondities (OC: Operational Conditions) opgesteld. Het aanpassen van de procescondities in een bedrijf kan interessant zijn met het oog op het vervangen van een bepaalde stof. Deze is te vinden onder www.cefic.org/files/downloads/RMM%20Library%20.xls (engels).
Verder zal bij het inkopen van nieuwe stoffen na moeten worden gegaan of er ook minder schadelijke alternatieven zijn.
Voor meer specifieke maatregelen wordt verwezen naar de tool "Schoentechniek Veilig" te gebruiken via www.schoentechniekveilig.nl/authorized/Homebinnen.aspx. Hier worden per risico te nemen maatregelen weergegeven.
Voor meer algemene maatregelen wordt verwezen naar de goede praktijken "Lijmen met verstand", "Schuren met verstand", "Minder blootstelling aan oplosmiddelen: een haalbare kaart" en "Verstandig omgaan met je huid", die evenals in de tool vermeld staan.

Verder wordt voor algemene maatregelen verwezen naar de "Code van de orthopedisch schoentechnicus", te vinden op www.hba.nl.