Oplossingentabel

Voorkomen
Beperken
Beschermen
Verwarmen i.p.v. oplosmiddel gebruikenDe ‘dampvanger’

Lijmpomp


Ventilatie


Gezond schuren
Gezond schuren

Gezond lijmen
Gezond lijmen

Schoonmaken van fijnstof
 

Praktijkrichtlijn 'Lijmen met verstand'
Praktijkrichtlijn 'Lijmen met verstand'

Praktijkrichtlijn 'Schuren met verstand'
 

Praktijkrichtlijn 'Minder blootstelling aan oplosmiddelen: een haalbare kaart'

Praktijkrichtlijn 'Verstandig omgaan met je huid'


PIMEX-film 'Efficiënt gebruik van lijmafzuiging'
  PIMEX-film 'Schuren met verstand'
  PIMEX-film 'Schoonmaken met perslucht'
 
laatste wijziging: 16-10-2009