Wat kan ik doen als ik iemand betrap op winkeldiefstal?
Als men zeker is van de zaak kan de winkeldief aangehouden worden en 112 gebeld. Er kan ook voor gekozen worden (zeker bij twijfelgevallen) om de persoon als klant aan te spreken. Veelal kan de diefstal hiermee worden voorkomen en ontstaat er ook geen agressie.
Als er overgegaan wordt tot aanhouden van een winkeldief probeert dan agressie zoveel mogelijk te voorkomen. Een juiste manier van aanhouden, binnen de grenzen van de wet, vergroot de kans op succesvolle vervolging. Met handige geheugensteuntjes en een training weet iedereen (weer) hoe het zit.

Wanneer er besloten wordt de klant aan te houden is het belangrijk om dit volgens onderstaande procedure te doen:
• Blijf altijd kalm wanneer u een winkeldiefstal signaleert.
• Handel altijd met z’n tweeën, dat is veiliger.
• Spreek de verdachte aan - blijf altijd beleefd - misschien is er sprake van een vergissing.
• Zeg bij een aanhouding letterlijk: “Ik houd u aan op verdenking van diefstal.”
• Leid de verdachte weg - uit het zicht van klanten- en bel direct de politie.
• Laat de verdachte nooit alleen, ook niet naar de wc laten gaan dus.
• Als de verdachte de gestolen goederen niet afgeeft, laat dat dan aan de politie over.
• Draag de verdachte over aan de politie en doe aangifte met het landelijk aangifteformulier.
• Blijf altijd vriendelijk en voorkom geweld.
Helaas verlopen, ondanks de juiste procedure, niet alle aanhoudingen even rustig. Wanneer een verdachte echt agressief wordt is het voor ieders veiligheid beter de verdachte te laten gaan. Doe dan wel altijd aangifte!
Daarnaast geeft de wet duidelijke grenzen aan wat er wel en niet gedaan mag worden in het geval van winkelcriminaliteit. Een eenvoudige vuistregel hierbij is:
uw optreden (als burger) moet in verhouding staan tot datgene wat u overkomt.

Mogen tassen van de klanten gecontroleerd worden?
Er kan altijd gevraagd worden of een tas mag worden gecontroleerd. Dit kan nooit worden afgedwongen als een klant weigert. Wanneer de regel wel in de huisregels zijn opgenomen, kan een klant die weigert wel de toegang tot de winkel ontzegd worden (eventueel voor 1 of 2 jaar).

Mag ik zelf een winkeldief aanhouden?
Iedere burger mag een verdachte van een strafbaar feit op heterdaad aanhouden. Denk er wel om dat het (wanneer dat kan) altijd verstandig is om met twee mensen iemand aan te houden.

Wat mag wel en wat mag niet bij het aanhouden van een winkeldief?
De dief mag vastgehouden en/of opgesloten in afwachting van de politie. Denk er om dat de winkeleigenaar wel verantwoordelijk is voor de gezondheid van de verdachte (dus niet opsluiten in een ruimte met scherpe voorwerpen). Er mag geen geweld gebruikt worden wanneer dit niet ter verdediging van personen is.

Hoe doe ik aangifte van winkeldiefstal?
Als de persoon is aangehouden, bel 112 en doe aangifte bij de agent wanneer deze is gearriveerd. Als de dader is vertrokken moet er aangifte gedaan worden op het politiebureau. Hiervoor kan het landelijk aangifteformulier gebruikt worden. Via de site van de SDU kunt ook een set doordrukformulieren besteld worden. Overigens kan in de meeste regio’s ook via internet aangifte gedaan worden.
Doe altijd aangifte bij winkeldiefstal. Per winkeldief wordt namelijk een dossier opgebouwd, waardoor dieven die vaker winkeldiefstallen plegen harder kunnen worden aangepakt.
Het landelijk aangifteformulier winkeldiefstal kan gedownload worden via de volgende link: www.hbd.nl/pages/2008/Landelijk-aangifteformulier-winkeldiefstal.html.


Welke kosten kunnen verhaald worden op de winkeldief?
Zowel schade die door de winkeldief is veroorzaakt als een vergoeding van de tijd die men bezig is geweest met de dief en het overdragen aan de politie kunnen verhaald worden op de winkeldief.