De preventieve maatregelen tegen een overval richten zich voornamelijk op het beperken van de materiële schade. Zorgvuldig omgaan met sleutels, geld, de kassa en het openen en sluiten van de winkel is hiervoor erg belangrijk. Bespreek de volgende tips ook regelmatig met de medewerkers, ook zij hebben de verantwoordelijkheid hier bewust mee om te gaan.
Sleutelbeleid:
• Wijs bij voorkeur twee personen aan die de sleutel mogen hebben van de toegangsdeuren en de kluis. Ook moeten zij op de hoogte zijn van de eventuele alarmcode. Let erop dat niemand anders de sleutel en/of alarmcode heeft.
• Gebruik sleutels die niet na te maken zijn.
• Laat geen sleutels zitten in vitrines, deuren en kluizen.
• Zorg ervoor dat de kluissleutels - in ieder geval overdag - op een vaste plaats liggen. Eist een overvaller onder dreiging van geweld de sleutel, dan weet iedereen die te liggen.
Opening en sluiting
• Open en sluit de winkel altijd met z’n tweeën.
• Iets niet in orde bij het openen van de winkel? Loop of rijd dan door en waarschuw de politie.
• Controleer voor het sluiten of er niemand in de winkel is achtergebleven.
• Treft u bij het verlaten van de winkel een verdachte situatie aan? Ga dan terug naar binnen, sluit de deur en waarschuw de politie.
• Wees alert op invallende duisternis. De meeste overvallen vinden plaats in de ‘donkere’ maanden oktober t/m maart.
Geldbeleid:
• Zorg ervoor dat er in de kassa niet meer dan het noodzakelijke wisselgeld aanwezig is.
• Laat de kassa niet onnodig open staan en zorg ervoor dat ongewenste klanten er niet te makkelijk bij kunnen.
• Stimuleer pinbetalingen, zodat er minder contant geld in de kassa aanwezig is.
• Zorg voor afroomkluizen waarin groot geld direct kan worden opgeborgen.
• Tel geld in een afgesloten ruimte, onzichtbaar voor klanten en voorbijgangers.
• Zorg in de winkel voor minimaal één kluis die is voorzien van een tijdslot of tijdvertraging.
• Zorg - indien geld zelf naar de bank wordt gebracht - voor voldoende afwisseling in tijdstip, dag en route.
• Neem geld in ieder geval nooit mee naar huis.
• Let op of de omgeving veilig is wanneer u geld afstort in een nachtkluis bij een bank.
• Overweeg professioneel, veilig geldtransport. Als geldtransport met collega-winkeliers ingehuurt wordt, kunnen de kosten wellicht gedeeld worden.
Het succes van deze maatregelen valt of staat met het consequent toepassen ervan in de bedrijfsvoering
Bron van de maatregel is de site: www.hbd.nl/pages/861/Bestrijding-van-winkelcriminaliteit/Veilige-winkel/Sleutel--en-geldbeleid.html.