Met de online veiligheidsscan kan snel en eenvoudig inzicht gekregen worden in de veiligheidssituatie in de eigen winkel én hoe die verbeterd kan worden. De veiligheidsscan bestaat uit een vragenlijst en een lijst met maatregelen. De vragen hebben betrekking op overvallen, inbraken, winkeldiefstal, ramkraken, overlastsituaties in de winkel, interne criminaliteit, vandalisme, criminaliteit als gevolg van calamiteiten, gijzeling en afpersing. Afhankelijk van de antwoorden, wordt vervolgens een overzicht op maat van de organisatorische, bouwkundige en (elektro)technische maatregelen verkregen die genomen kunnen worden om de zaak veiliger te maken.
De veiligheidsscan kan gedaan worden via www.hbd.nl/pages/2174/Veiligheidsscan.html.