Hoe kan ik ongewenste personen toegang tot de winkel ontzeggen?
Iemand die ongewenst gedrag vertoont of een strafbaar feit pleegt kan een winkelverbod gegeven worden. Dit kan op individuele basis (individueel verbod) of collectief (voor een gehele keten of voor een geheel winkelgebied. Het standaard formulier om toegang tot de winkel te ontzeggen is te verkrijgen via de volgende link: www.hbd.nl/pages/2327/Winkelontzegging-at-standaard.html.

Mag ik een groepje scholieren de toegang ontzeggen?
Wanneer dit in de huisregels opgenomen is, dan mag dat. Zorg ervoor dat de huisregels duidelijk zichtbaar zijn bij de ingang van uw winkel.

Hoe kan ik samen met winkeliers in de straat optreden tegen ongewenste klanten?
Door het instellen van een collectief winkelverbod. Het HBD heeft een standaard registratiesysteem voor een collectief winkelverbod ontwikkeld dat is opgenomen in een speciale website. De ondernemersvereniging waartoe de winkel behoort kan deze site (gratis) aanvragen bij het HBD. De site bevat verder veel handige instrumenten voor de vereniging, zoals een ledenadministratie en een sms-alert. Meer informatie kan verkregen worden via www.hbd.nl/pages/2803/Bestrijding-van-winkelcriminaliteit/Veilig-winkelgebied/Verenigingswebsite-Winkelgebieden.html.
Bron van de maatregel is de site: www.hbd.nl/pages/49/Bestrijding-van-winkelcriminaliteit/Winkeldiefstal.html#slidercontent42.