Wanneer een risico toch aanwezig blijft, ondanks genomen maatregelen, kunnen het beschikbaar stellen van (persoonlijke) beschermingsmiddelen en voorlichting en instructie toegepast worden. In het kader van sociale veiligheid is de afhandeling van incidenten ook opgenomen in de rubriek beschermen
Hieronder vallen maatregelen zoals