Als de sociale veiligheid niet door bronaanpak kan worden aangepakt, moet worden gezocht naar maatregelen die gericht zijn op het bestrijden van agressie en geweld en/of de gevolgen beperken.
Hieronder vallen maatregelen zoals: