Bronaanpak heeft altijd de hoogste prioriteit. Maatregelen moeten in eerste instantie gericht zijn op het wegnemen van de risico’s bij de bron. Hierbij dient nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de huidige stand van de wetenschap en techniek en beschikbaarheid hiervan. Onder bronaanpak worden in het kader van sociale veiligheid maatregelen verstaan die gericht zijn op preventie, dus het voorkomen van incidenten.
Hieronder vallen maatregelen zoals: