Doe aan taakroulatie bij repeterende en belastende handelingen en houdingen. Wissel statische belasting (bijvoorbeeld staan) en dynamische belasting (bijvoorbeeld lopen) af.

Oplossing bij doelvoorschrift Abo-besluit 2007 artikel 5.2 en 5.3: fysieke belasting. Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving 2007 beleidsregel 5.4-1.
Arbo-Informatieblad 29, Fysieke belasting bij het werk.