Wanneer een risico toch aanwezig blijft, ondanks genomen maatregelen, kunnen het beschikbaar stellen van (persoonlijke) beschermingsmiddelen en voorlichting en instructie toegepast worden. M.b.t. beeldschermwerk kan gedacht worden aan beeldschermbrillen, bij staande werkzaamheden aan rubber matten waarop gestaan kan worden, bij tillen en dragen, duwen en trekken aan goed dempende (veiligheids)schoenen.
In de regelgeving is nadrukkelijk opgenomen dat alle medewerkers op de hoogte moeten worden gesteld van de risico's op hun werkplek. Voorbeelden zijn trainingen, instructies en voorlichting.

Ten slotte staan op de website arbo.nl/clipotheek/fysieke-belasting van SZW veel filmpjes die tips geven hoe men de werknemers tegen de risico's omtrent fysieke belasting kan beschermen zoals bijvoorbeeld werkzaamheden met rolcontainer; belasting bij het snel én rustig op gang brengen en de stand van de wielen en het rijden met verschillende wielen.