De methode is een rekenmethode waarmee kan worden berekend hoeveel kilogram in een bepaalde situatie mag worden getild zonder gezondheidsrisico te lopen. Dit wordt ook wel het aanbevolen gewicht genoemd. Wanneer het aanbevolen gewicht lager ligt dan het gewicht wat daadwerkelijk wordt getild bestaat er een risico op gezondheidsschade. Dit wordt berekend met de til-index. De til-index is daarom een zogenaamde risico-indicator. Bij de berekening van het aanbevolen gewicht wordt maximaal acceptabele gewicht (23 kg) gecorrigeerd voor zes kenmerken van de specifieke werksituatie. Factoren die het risico bepalen bij tillen: De horizontale factor, de verticale factor, de verplaatsingsfactor, de frequentiefactor, de asymmetriehoek en de contactfactor.

Voor de NIOSH methode zijn meer gedetailleerde gegevens nodig die doorgaans door meten bepaald moeten worden. Bij de KIM en MAC is een indeling in een bepaalde categorie op basis van observatie vaak voldoende. Aanbevolen wordt dan ook om eerst met KIM of MAC te beoordelen, waarna in geval van twijfel of de wens naar een nauwkeuriger risicoschatting de NIOSH methode kan worden toegepast.