Deze methode is ontwikkeld voor een risico-evaluatie op het niveau van een doorlichting voor het manueel (handmatig) hanteren van lasten. De MAC inventariseert risicofactoren voor drie soorten handmatig hanteren van lasten, namelijk; tillen, dragen en teamwerkzaamheden. Het gebruik ervan maakt het ook mogelijk vast te stellen welke werkzaamheden in een werkruimte het eerst verbeterd moeten worden. De MAC gebruikt een scoreblad waarop de gebruiker de werkzaamheid beschrijft. Daarna wordt m.b.v. 3 stroomschema's bekeken wat de risicofactoren zijn voor til- , draag,- en teamwerkzaamheden. Voor elke risicofactor wordt een kleur van een verkeerlicht en een aantal punten geselecteerd. De kleuren geven het risico van elke factor aan. De totaalscores kunnen gebruikt worden om de prioriteit aan te geven van de te nemen maatregelen.