Bronaanpak heeft altijd de voorkeur, de basis begint bij het ontwerp en inrichting van de werkplek. Maatregelen moeten bij voorkeur gericht zijn op het wegnemen van de risico’s bij de bron. Hierbij dient nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de huidige stand van de techniek en beschikbaarheid van de stand der techniek. Onder bronaanpak wordt verstaan:

Ten slotte staan op de website www.arbo.nl/clipotheek/fysieke-belasting van SZW veel video's ter beschikking die tips geven hoe men fysieke belasting kan voorkomen.