De methode is ontwikkeld voor risico-evaluatie op het niveau van een doorlichting voor het manueel (handmatig) hanteren van lasten. Er zijn 2 verschillende werkbladen één voor tillen, vasthouden en dragen en één voor duwen en trekken. De beschrijving van de werkzaamheid beperkt zich tot kernpunten. Op alle aspecten wordt in enkele stappen een puntentelling toegepast, van een minimum- tot een maximumwaarde. De gebruiker hoeft geen exacte metingen uit te voeren.